หลักฐานในการเช่ารถ

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบขับขี่